خدایا مرا ببخش

 

 

 

 

 

                                مرا ببخش

 

   شعری برای باران سروده ام

 

   شعری برای دردهای بی کران قطره ها

   

   که در نی نی اشک چشمانم متولد می شوند

 

   و در راستای خطی، آرام

 

   بر روی گونه هایم جاری می شوند!

 

   باران را می بویم

 

   بویی نمی دهد ولی دستانش بسیار مهربانند

 

   زیرا مرا به یاد تو سوق می دهند

 

   میلی برای رسیدن به تو

 

 

  خدای خوب من!

 

   در نگاه چشمانم

 

   صدایی فریاد میزند که

 

   که آمده ام تا بمانم برای تو

 

   و اشکها به یاری من می آیند و

 

   یاری دستانم است که بی هیچ چشمداشتی

 

   به سوی تو دراز شده اند

 

   آری من تو را می خواهم

 

   تو را

 

   خدای مهربانم را!

 

 

                             مرا ببخش!

 

/ 1 نظر / 11 بازدید