مادر روزت مبارک

a6.jpg

تا حق التعالی خدای می کند        فاطمه مشکل گشایی می کند

a4.jpg

 

گر نگاهی به ما کند زهرا  

    دردها را دوا کند زهرا       

کم مخواه از عطای بسیارش 

    که آانچه خواهی عطا کند زهرا     

روز محشرکه از شفاعت خویش 

 حشر دیگر به پا کند زهرا 

همچو مرغی که دانه برچیند   

   دوستان را جدا کند زهرا  

  

a2.jpg

این روز عزیر بر تمامی مسلمانان و مادران عزیز همچنین مادر خوب خودم

مبارک

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مژگان

مي خواهم از آرزوهايم برايت بگويم پس خوب گوش كن 1.مي خواهم گلي باشم كه تو هر صبح آن را بو ميكني .نه مي ترسم تو آن را پرپر كني نمي خواهم پر پر شده تو باشم 2.مي خواهم نگين انگشتري باشم در دست تو مي درخشد .اما نه مي ترسم تو آن را گم كني نمي خواهم گمشده تو باشم پس به آخرين آرزويه من خوب گوش كن اي كاش وقتي كه من مُردم بر سر قبر من بيايي تا دوباره قلبم به تپش آيد