تولد حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک

 

  

گفت پیغامبر علی را کای علی

                            شیر حقی پهلوان پردلی

لیک بر شیری مکن هم اعتماد

                             اندر آ در سایه‌ی نخل امید

اندر آ در سایه‌ی آن عاقلی

                            کش نداند برد از ره ناقلی

ظل او اندر زمین چون کوه قاف

                                    روح او سیمرغ بس عالی‌طواف

گر بگویم تا قیامت نعت او

                                هیچ آن را مقطع و غایت مجو

در بشر روپوش کردست آفتاب

                                           فهم کن والله اعلم بالصواب

یا علی از جمله‌ی طاعات راه

                                           بر گزین تو سایه‌ی خاص اله

هر کسی در طاعتی بگریختند

                                          خویشتن را مخلصی انگیختند

تو برو در سایه‌ی عاقل گریز

                                          تا رهی زان دشمن پنهان‌ستیز

از همه طاعات اینت بهترست

                                         سبق یابی بر هر آن سابق که هست

 

مولوی

/ 2 نظر / 12 بازدید
مژگان

پرسيد به خاطر كي زنده هستي؟ با اينكه دلم مي خواست با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو" بهش گفتم به خاطر هيچ كس. پرسيد پس به خاطر چه زنده هستي؟ با اينكه دلم فرياد ميزد "به خاطر تو" با يك بغض غمگين گفتم به خاطر هيچ چيز. ازش پرسيدم تو به خاطر چي زنده هستي؟ در حاليكه اشك تو چشمانش جمع شده بود گفت به خاطر كسي كه به خاطر هيچ زنده است خیلی زیباست مثل همیشه