نيمه شعبان

غربت انتظار

 

 

 نمي دانم دستهاي پائيزي ام را به كه بسپارم

 

                       نمي دانم سنگيني غربت لحظه هايم را

 

                                            چگونه زير آخرين بغض آسمان فرياد كنم

 

                         نمي دانم صداي اولين حضور باراني ات 

 

                                          كنار كدامين نخل مقدس متولد مي شود

             

              اما باز هم چشم به راهم

 

                                                         چشم به راهم

مهدي جان به انتظار ديدنت سالهاست كه چشم به آسمان دوخته  ايم و شبهاي  قدر براي آمدنت

 ازخدا عاجزانه خواهش كرده ايم. توفيق ده تا آمدنت باشم و با برق نگاهت مست شويم .من منتظر

 

 حقير و كوچك تو براي آمدنت ستاره ها را مي شمارم و حلقه هاي روز و شب را به هم مي آويزم و

باقاصدك ها راه زمين و آسمانت را مي سازم،با عطر ياس و زيبايي نرگس باغچه كوچكمان را رونق

 می دهم تا تو بيائي

                                     تا توبيائي

                                                                    (يا مهدي(عج) مرا درياب)

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید