همه تقدیم تو باد.......


 


آشنایان کهن را خبری از دل تنهایم نیست
غم دل با که بگویم که کسی یادم نیست

دلم ز دست زمانه بسی تنگ است
چه کنم که کار دنیا فقط نیرنگ است


نیرنگهای دنیا هزار و یک رنگ است
خدا کند شود پیدا  دلی که با دل من یک رنگ است

یک نفس یادخدا یک سبد خاطر آسوده و شاد
یک بغل شبنم آرامش صبح یک هزار آیینه ازجنس دع

 
همه تقدیم تو باد

/ 0 نظر / 14 بازدید