دلتنگی

و اما امروز نیز مانند  دیروز آمد و خواهد رفت و باز ما ماندیم

/ 2 نظر / 10 بازدید
مژگان گل

اگر روزي دلت خواست گريه كني، به من بگو.قول نمي دهم بتوانم بخندانمت، اما ميتوانم با تو گريه كنم. اگر روزي خواستي از اينجا بروي، نترس، به من بگو، قول نمي دهم تو را از رفتن باز دارم،ولي،من هم با توخواهم آمد. اگر روزي نخواستي صداي كسي را بشنوي، به من بگو، قول مي دهم خاموش باشم. اما، اگر روزي صدايم كردي و پاسخي نشنيدي، زود بيا و مرا ببين. شايد منم كه اين بار به تسلاي تو نيازداشته باشم