گمان

گاهی گمان نمی کنی و می شود

گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدائی و بخت تو نیست

گاهی تمام شهر گدا ی تو می شود

/ 3 نظر / 9 بازدید
غریبه

صدای جیک جیک گنجشکان روی شاخه های خشک و عریان باغ ،مرحمی بود ؛ رو تن زخمی سپیدار بلند . شب یلدا مبارک

یوسف

به یادتم قاصدک[گل][گل][گل]

یوسف

چرا آپ نکردی؟؟[ابرو]