آدمک آخر دنياست بخند..... آدمک مرگ همينجاست بخند..... آن خدايي که بزرگش خواندي..... به خدا مثل تو تنهاست بخند..... دستخطي که تو را عاشق کرد..... شوخي کاغذي ماست بخند..... فکر کن درد تو ارزشمند است..... فکر کن گريه چه زيباست بخند..... صبح فردا به شبت نيست که نيست..... تازه انگار که فرداست بخند  
 

تولد حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک


 

  

گفت پیغامبر علی را کای علی

                            شیر حقی پهلوان پردلی

لیک بر شیری مکن هم اعتماد

                             اندر آ در سایه‌ی نخل امید

اندر آ در سایه‌ی آن عاقلی

                            کش نداند برد از ره ناقلی

ظل او اندر زمین چون کوه قاف

                                    روح او سیمرغ بس عالی‌طواف

گر بگویم تا قیامت نعت او

                                هیچ آن را مقطع و غایت مجو

در بشر روپوش کردست آفتاب

                                           فهم کن والله اعلم بالصواب

یا علی از جمله‌ی طاعات راه

                                           بر گزین تو سایه‌ی خاص اله

هر کسی در طاعتی بگریختند

                                          خویشتن را مخلصی انگیختند

تو برو در سایه‌ی عاقل گریز

                                          تا رهی زان دشمن پنهان‌ستیز

از همه طاعات اینت بهترست

                                         سبق یابی بر هر آن سابق که هست

 

مولوی
چکه ايي از ناودان احساس قاصدک - سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
زندگي رسم خوشايندي است
زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ
پرشي دارد اندازه عشق
زندگي چيزي نيست
که لب طاقچه عادت از ياد من و تو بروديادداشت هاي قاصدک
نويسنده وبلاگ


نگاهي به گذشته ها


مطالب اخیر


لينک دوستان


آمار وبلاگ
طراح قالب