آدمک آخر دنياست بخند..... آدمک مرگ همينجاست بخند..... آن خدايي که بزرگش خواندي..... به خدا مثل تو تنهاست بخند..... دستخطي که تو را عاشق کرد..... شوخي کاغذي ماست بخند..... فکر کن درد تو ارزشمند است..... فکر کن گريه چه زيباست بخند..... صبح فردا به شبت نيست که نيست..... تازه انگار که فرداست بخند  
 

جمله های به ياد ماندني


 عشق= زندگي،  ترس= مرگ ، هيچ حد وسطي براي آن وجود ندارد.

 عشق با دوست داشتن خودتان آغاز مي شود.  

 هميشه به نداي درونتان گوش دهيد. به ندرت دروغ مي گويد.

 زندگي شما و زندگي آنها که دوستشان داريد، اکنون اتفاق مي افتد. زندگي شما مقدمه ي

نمايشي براي زندگي بعدي که خواهيد داشت نيست.... پس با عشق زندگي کنيد.

 هيچ ترازويي براي اندازه گيري عشقي که مي توانيم به ديگران و خودمان بدهيم، وجود

ندارد.

 بخشش عشق را نبايد روي تابلوي امتيازات برآورد کرد.

 هر روز با احساس قدرشناسي از خواب بيدار شويد.

 عشق، وقتي که انتظارش را نداريد در خانه تان را مي زند.

 براي عاشق شدن، هر روز و هميشه بايد تمرين کنيد

 قرار عشقي مثل دوچرخه سواري است؛ شما هيچوقت فراموش نمي کنيد که چطور بايد

آن را انجام دهيد.

عشق به چه مربوط است؟...به همه چيز!

 عشق بهترين هديه اي است که مي توانيد به کسي بدهيد، مخصوصاً به خودتان.

 هر روز، براي خودتان وقت بگذاريد.

 هيچ وقت، همه چيز را نخواهيم فهميد. اين زيبايي زندگي است و مهمتر اينکه زيبايي

عشق است.

 احساساتتان را صادقانه با همه در ميان بگذاريد.

 براي اينکه عاشق شويد، بايد بتوانيد گذشت کنيد، گذشتي کامل و بي قيد و شرط.

 قبل از اينکه بپرسيد "تو هماني هستي که من مي خواهم؟"، به خاطر داشته باشيد که

بپرسيد: "تو هماني نيستي که من مي خواهم؟"

روي زندگيتان خواهد گذاشت.

واژه بهتري براي غيبت = تبادل اطلاعات  

مادرم هميشه مي گويد: "همه چيز را ساده بگير."

بدبختي عاشق همراهي است. از آن همراه دوري کنيد.

 لبخند زدن آسان تر از اخم کردن است.

 هيچ رابطه اي ارزش از دست دادن فرديت و شخصيتتان را ندارد.

 "نه" گفتن هيچ اشکالي ندارد.

 اگر ريسک نکنيد، هيچ چيز به دست نمي آوريد.

 هر چه پيرتر مي شويد، بهتر مي شويد.  

 سوء استفاده ي فيزيکي و روحي قابل قبول نيست. از آنها خودداري کنيد.

 اگر روياهايتان را دنبال کنيد، هيچوقت نااميد نخواهيد شد.

 هر روز با عشق زندگي کنيد.

 

                                                                                       ادامه دارد..........

 

 
چکه ايي از ناودان احساس قاصدک - یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
زندگي رسم خوشايندي است
زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ
پرشي دارد اندازه عشق
زندگي چيزي نيست
که لب طاقچه عادت از ياد من و تو بروديادداشت هاي قاصدک
نويسنده وبلاگ


نگاهي به گذشته ها


مطالب اخیر


لينک دوستان


آمار وبلاگ
طراح قالب